Renovera brygga utan strandskyddsdispens

10.07.2024

Renovera bryggan utan strandskyddsdispens? Så här lyckas du!

Har du båt och planerar att rusta upp din slitna brygga till en mysig oas? Att renovera bryggan kan ge nytt liv till din strandtomt, men det är viktigt att ha koll på strandskyddet. Vi guidar dig genom reglerna så att du kan förnya din brygga utan att bryta mot lagen – och undvika tråkiga konsekvenser.

Strandskydd – vad gäller egentligen?

Strandskyddet är en viktig lag som skyddar våra stränder och vattenområden. Inom strandskyddsområdet, som vanligtvis sträcker sig mellan 100 och 300 meter från strandlinjen, är det begränsat vad man får bygga och göra. Syftet är att bevara naturen och säkerställa allmänhetens tillgång till stranden.

När kan du renovera din brygga utan dispens?

Den goda nyheten är att du oftast kan renovera din befintliga brygga utan att behöva ansöka om strandskyddsdispens. Det gäller under förutsättning att du inte gör några större förändringar.

Exempel på renoveringar som vanligtvis är tillåtna:

 • Byta ut ett fåtal gamla eller trasiga brädor
 • Måla eller olja
 • Reparera mindre skador
 • Byta ut befintliga beslag och detaljer

Viktigt att tänka på: Även om en mindre renovering inte kräver dispens, är det bra att kontakta kommunen för att säkerställa att dina planer följer gällande regler. Bryggan får till exempel inte vara förfallen innan du sätter igång med renoveringen - annars krävs det dispens! Vad som är förfallet avgörs i rättspraxis, som din jurist kan vägleda dig närmare kring.

När behövs strandskyddsdispens?

Om du planerar en större renovering som förändrar bryggans utseende, storlek eller placering, behöver du ansöka om strandskyddsdispens. Det gäller även om du vill bygga en helt ny brygga.

Exempel på renoveringar som vanligtvis kräver dispens:

 • Bygga ut bryggan
 • Ändra bryggans konstruktion
 • Flytta bryggan

Tips: Om du behöver dispens, var ute i god tid. Handläggningstiden kan variera. Att överklaga nekad dispens till en brygga tar också långt tid.

Renoveringar som är förbjudna utan dispens:

Även på befintliga bryggor finns det begränsningar. Utan dispens får du till exempel inte:

 • Väsentligt utöka bryggans storlek
 • Bygga om bryggan till en annan typ
 • Anlägga nya konstruktioner på bryggan
 • Gräva eller muddra
 • Reparera en förfallen brygga

Vad händer om du renoverar utan tillstånd?

Att renovera utan nödvändiga tillstånd kan få allvarliga konsekvenser, som rivningsföreläggande, vite och ökade kostnader. I vissa fall kan olovlig renovering till och med klassas som miljöbrott eller brott mot områdesskydd, vilket kan leda till böter eller fängelse.

Anmälan om vattenverksamhet och rådighet:

Förutom strandskyddsdispens och bygglov kan det även krävas en anmälan om vattenverksamhet till Länsstyrelsen om renoveringen påverkar vattenmiljön. Strandskyddsdispens måste vara godkänd innan du söker om tillstånd till vattenverksamhet. Du måste också ha rådighet över vattenområdet, genom att äga marken eller ha ett avtal som ger dig rätt att använda det. Utöver det kan det behövas bygglov.

Viktigt att tänka på:

 • Det kan vara bra att kontakta kommunen innan du påbörjar någon renovering.
 • Många gånger är det dock bäst att anlita en jurist först innan du kontaktar kommunen.
 • Var ute i god tid med ansökningar.
 • Se till att du har rådighet över vattenområdet.

Rådgör med en kunnig jurist: 

Strandskyddsreglerna kan vara komplexa och variera beroende på plats och förutsättningar. Att rådgöra med en jurist som är specialiserad på fastighets- och miljörätt kan hjälpa dig att undvika misstag och säkerställa att din renovering sker enligt lagen.

Kontakta Giedre Jirvell idag:

Genom att följa reglerna och skaffa nödvändiga tillstånd kan du undvika problem och njuta av din renoverade brygga med gott samvete. Besök www.strandskyddsjurist.se för att boka en konsultation med Giedre Jirvell och få experthjälp med din brygga. Jag är redo att hjälpa dig att på ett lagligt sätt rusta upp din brygga.


Lycka till med ditt bryggprojekt!

Sökord: brygga, strandskydd, jurist, strandskyddsdispens, bygglov