Om mig

Rättsexpert inom mark- och miljörätt

Strandskyddsjuridiken är bland det mest intressanta som finns! 

Efter att ha arbetat med miljö- och plan- och bygglagstiftning på Miljödepartementet, dess rättstillämpning i mark- och miljödomstolen och senare som advokat, grundare och ägare av Advokatfirman Mark- & Miljörättsbyrån har jag genom åren hjälpt hundratals fastighetsägare runt om i landet med att förverkliga sina drömmar om ett strandnära liv vid havet.

Jag älskar skärgården och är av den personliga uppfattningen att strandskyddet fyller sin viktiga funktion på så sätt att det värnar om vår kustnära miljö för nuvarande och kommande generationer. Jag har dock en stark övertygelse om att det bör finnas ett större utrymme för människan att få lov att samspela med naturen och att få lov att verka och bo i strandnära lägen, utan att områdesskyddet åsidosätts, så att våra kustsamhällen blir levande och utvecklas. Denna balans kan endast upprätthållas vid en korrekt och fullständig tillämpning av proportionalitetsavvägningen, där man förutom miljön även ser den enskilda individen. Jag ser dagligen i mitt arbete hur denna intresseavvägning utelämnas i beslut om strandskydd, eller inte tillämpas fullt ut såsom det krävs enligt Europakonventionen och Europadomstolens praxis. 

Detta väcker mitt starka engagemang för att stå upp för den enskildes äganderätt och driva den rättsliga utvecklingen framåt, så att en konventionsenlig rättstillämpning av de svenska bestämmelserna om strandskydd kan uppnås och en rimlig balans mellan de allmänna och de enskilda intressena kan upprätthållas.

Jag arbetar efter devisen att ingenting är omöjligt, det omöjliga tar bara lite längre tid. Välkommen att ta kontakt med mig, om du vill veta mer om hur jag kan hjälpa dig med just ditt strandskyddsärende!

Många gånger har man fått kämpa för klientens räkning ända upp i högsta instans - Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt, regeringen eller Högsta förvaltningsdomstolen. Men erfarenheterna visar att det som från början ser dystert ut - ofta slutar med framgång. Hur just du kommer att lyckas med ditt ärende beror på ett antal omständigheter och den skicklighet som ditt juridiska ombud besitter.

Jur. kand. Giedre Jirvell, tidigare grundare, ägare och advokat vid Advokatfirman Mark- & Miljörättsbyrån i Stockholm & Göteborg, har med framgång drivit hundratals mål och ärenden om strandskydd och bygglov och har åstadkommit bifall åt sina klienter i mark- och miljödomstolarna, Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt, Högsta förvaltningsdomstolen och hos regeringen. 

Hon har deltagit i utarbetandet av miljöbalkens bestämmelser om strandskydd och plan- och bygglagen. Jur. kand. Giedre Jirvell har även skrivit lagkommentarer till miljöbalken och anlitats som sakkunnig av Naturvårdsverket.

Vill du bygga vid vattnet och nära strandlinjen? Ska du överklaga beslut om nekad dispens från strandskyddet och är ute efter att få den vassaste expertisen inom rättsområdet för mark- och miljörätt? Tveka inte att få hjälp av rättsexperten inom strandskydd och få svar på dina frågor! Jag arbetar över hela landet. 

Arbetslivserfarenhet

Miljödepartementet, Regeringskansliet – Stockholm

Socialdepartementet, Regeringskansliet - Stockholm

EU-rådsarbetsgrupper - Bryssel

Förenta Nationerna, FN - Genève & New York

Mark- och miljödomstolen - Vänersborg

Havs- och vattenmyndigheten - Göteborg

Advokatfirman Mark- & Miljörättsbyrån - Göteborg & Stockholm

Strandskyddsakademin - Göteborg

Akademisk bakgrund

Stockholms universitet, jur. kand. examen och naturvetenskap

Australian National University, ANU Law School

Harvard University Law School

Tulane University Law School

Humboldt-Universität zu Berlin, Faculty of Law

European University Institute

The Academy of European Law

Utbildning i Regeringskansliet

Utbildning med Domstolsakademin

Advokatexamen, Advokatsamfundet

Behöver du juridisk hjälp?