Rådgivning

Vi erbjuder fast pris enligt överenskommelse

Ansökan om strandskyddsdispens för byggnad eller tillbyggnad

Process i nämnden, länsstyrelsen eller mark- och miljödomstolen

Fast pris

Ansökan av strandskyddsdispens för brygga eller ersättningsbrygga

Process i nämnden, länsstyrelsen eller mark- och miljödomstolen

Fast pris

Ansökan om strandskyddsdispens för väg eller annan exoloatering

Process i nämnden, länsstyrelsen eller mark- och miljödomstolen

Fast pris

Överklagande av strandskyddsdispens för byggnad, brygga, väg, etc.

Process i länsstyrelsen, mark- och miljödomstolen eller Mark- och miljööverdomstolen

Fast pris

Bedömning av tomtplatsavgränsning

Process i nämnden, länsstyrelsen, mark- och miljödomstolen eller Mark- och miljööverdomstolen

Fast pris


Överklagande av tomtplatsavgränsning

Process hos länsstyrelsen, mark- och miljödomstolen eller Mark- och miljööverdomstolen

Fast pris


Behöver du juridisk hjälp?