Strandskyddsexperten om Sudersannas "Rätt beslut" 

15.01.2024

Enligt strandskyddsexperten Giedre Jirvell gjorde länsstyrelsen rätt som nekade Sudersannas dispens från strandskyddsreglerna. "Felet var att de fick tillstånd från början", säger hon.

Giedre Jirvell är tidigare advokat som bland annat grundat Strandskyddsakademin, en verksamhet som erbjuder juridisk hjälp i strandskyddsärenden. Hon har tidigare även arbetat på mark- och miljödomstolen i Vänersborg samt på Miljödepartementet när de nuvarande strandskyddsreglerna togs fram. När hon går igenom länsstyrelsens beslut om Sudersannas blir hon som sagt förvånad över att verksamheten kunnat drivas i elva år på Sudersand, som förutom att omfattas av strandskyddet även är ett naturreservat.

– Lagstiftningen som vi har i dag gäller från 2009-2010, så rättsläget var restriktivt redan då. Det borde ju länsstyrelsen ha känt till, så det stora felet i det här ärendet är att det gavs tillstånd till serveringsytan från början.

Kan du förstå att det här ärendet väckt mycket reaktioner?

– Jag förstår verkligen att folk blir ledsna, för det är säkert väldigt trevligt att sitta där på stranden. Det är jättetråkigt för näringsidkaren, men det är det här rättsläget vi har, och våra lagstiftare har bestämt att vi inte ska ha såna stränder som finns i exempelvis Phuket. Utifrån den lagstiftning vi har så var det här beslutet det enda rätta. Alla andra beslut hade varit fel.

Länsstyrelsen har hänvisat till en prejudicerande dom där mark- och miljööverdomstolen nekat en restaurang i Stockholms skärgård att bygga ut en träaltan med anledning av strandskyddet. Pelle och Birgitta Svedjer anser inte att det ärendet går att jämföra med den verksamhet de bedrivit. Giedre Jirvell håller dock inte med.

– Förutsättningarna är visserligen olika, men principfrågorna är samma, nämligen om åtgärden man vill göra avhåller allmänheten från att beträda området eller inte, samt om verksamheten måste bedrivas på den önskade platsen eller om det finns andra alternativa lokaliseringar.


Läs hela artikeln på Hela Gotland.