Överklaga strandskydd med hjälp av jurist

Jurist - Hjälp med överklagande av nekad strandskyddsdispens

Strandskyddsdispens är inte enkelt att få, varför det finns en betydande risk att en ansökan om strandskyddsdispens blir avslagen. Har du fått avslag på din ansökan om dispens från strandskyddet kan du överklaga kommunens beslut till länsstyrelsen. Att ta fram ett starkt överklagande kräver juridisk skicklighet och oftast rådgivning av en erfaren jurist.

Våra strandskyddsjurister, med jur. kand. Giedre Jirvell i spetsen, har mångårig erfarenhet av bestämmelserna om strandskydd och förstår vikten av att försvara fastighetsägarens äganderätt till sin egendom för att kunna bo och verka i skärgården. Våra jurister är inriktade på strandskyddsjuridik och har ett genuint engagemang för att en rimlig balans ska uppnås mellan de enskilda och de allmänna intressena. Vi erbjuder ärendespecifika lösningar för att öka dina chanser och för att du ska lyckas med din ansökan om strandskyddsdispens.

Oavsett om du behöver hjälp med att ta fram ett överklagande till länsstyrelsen eller om du ska överklaga länsstyrelsens avslagsbeslut till mark- och miljödomstolen, är vi här för att hjälpa till. Vårt jobb är att se till att varje argument och bevisning som talar för din talan ska läggas fram för en fullständig och korrekt prövning av ditt ärende. 

Gedigen juridisk erfarenhet av strandskyddsfrågor - Din trygghet

Inom strandskyddsjuridiken och miljöbalkens tillämpning, vare sig det handlar om att ansöka om strandskyddsdispens eller överklaga ett beslut om nekad strandskyddsdispens, är korrekt och utdömande juridisk rådgivning nyckeln till succé. Våra engagerade jurister erbjuder dig som klient personlig service, för att du ska känna dig trygg med den juridiska processen. Vi är inte enbart kunniga inom mark- och miljörätt och frågorna om strandskydd, utan även står vid din sida när det blåser som mest, och prövningsprocessen kännas tung och outhärdlig.

Våra specialister har framstående erfarenhet där vi många gånger kunnat åstadkomma bifall åt våra klienter och tagit oss igenom komplicerade strandskyddsprövningar med ett positivt resultat. Med en långgående insyn i såväl de rekvisit som föreskrivs i miljöbalken för att en strandskyddsdispens ska kunna medges, som lagkommentarer och de rättsliga avgörandena om strandskydd och strandskyddsdispens från mark- och miljödomstolarna, bidrar vi med betydelsefull kunskap när man ska lägga upp strategier i en ansöknings- eller överklagandeprocess.

Har du haft oturen och fått ett avslagsbeslut gällande strandskyddsdispens? Vi hjälper till att utreda ditt ärende och ta fram en arbetsplan för ditt överklagande. Vi är vana att hantera komplexa juridiska fall och har stor lyhördhet till de unika krav och de speciella omständigheter som förekommer i varje enskilt ärende. Vi utmanas av svårlösta fall och ser sällan enbart hinder, utan ofta även möjligheter!

Ett förtroende mellan oss och våra klienter är en grundläggande faktor för ett bra och lyckat samarbete. Vi är måna om att våra klienter ska känna sig trygga och uppleva att de kan påverka processen och får kontinuerligt stöd. Vi har en transparent prissättning utan dolda avgifter och arbetar i huvudsak mot fast arvode. Detta för att både och vi och våra klienter ska uppleva att ärendegången är så tydlig och precis som möjligt. Vi strävar alltid efter att uppnå ett positivt utfall för våra klienter och värdesätter högt goda klientrelationer.

Kontakta jurist inom strandskydd

Känner du att du har kört fast med ditt ärende om strandskydd och vill ta nästa steg för att optimera dina chanser till framgång? Ta kontakt med oss via webbformuläret eller genom att skicka ett mail, så återkopplar vi till dig så fort vi har möjlighet. Boka en juridisk granskning idag, så att du kommer närmare ditt drömprojekt om ett strandnära liv vid havet.


Behöver du juridisk hjälp?