Strategier för Strandskyddsdispens – Att Ansöka i Efterhand

28.01.2024

Ansöka om dispens från strandskyddet i efterhand

Sveriges stränder är skyddade enligt lag för att bevara vår värdefulla natur och det behövs i regel dispens från strandskyddet för att uppföra byggnader eller bryggor vid vattnet. Ibland förekommer det att någon har vidtagit en åtgärd utan att dispens har sökts. För att en åtgärd utan dispens ska ses som olaglig ska den i så fall ha vidtagits efter att strandskyddet tillkom på den aktuella fastigheten. Det kan vara antingen 1975, då det generella strandskyddet infördes, före 1975 om det fanns särskilda beslut om strandskydd, eller efter 2014, då man tog nya beslut om utvidgat strandskydd.


För att legalisera en åtgärd som har tillkommit utan dispens, kan ansökan om strandskyddsdispens i efterhand vara ett nödvändigt steg. I det här avsnittet berättar vi om strandskyddets roll och din väg framåt när du ska ansöka om dispens i efterhand.

1. Vad innebär Strandskyddet?

Svenskt strandskydd är en rikstäckande åtgärd riktad mot vatten nära kuster, sjöar och vattendrag. Målet är tydligt: skydda de naturliga miljöer för diverse flora och fauna, samt allmänhetens tillgång till stränderna. Enligt dessa regler är vissa aktiviteter som konstruktioner och förändringar i landskapet inte tillåtna om de på något sätt hindrar allmänhetens tillträde eller skadar det lokala ekosystemet.


2. När ska man Ansöka om Strandskyddsdispens

Om ditt projekt innefattar något som strandskyddet normalt inte tillåter, kan du ansöka om strandskyddsdispens hos din kommun. Viktigt här är att motivera varför den önskade åtgärden uppfyller de särskilda skälen för dispens och presentera övertygande argument som står i linje med de syften som strandskyddets ämnar att skydda.


3. Kan man ansökan om Strandskyddsdispens i efterhand?

Även handlingar som redan är fullbordade utan nödvändig dispens kan korrigera sin status genom att ansöka om strandskyddsdispens i efterhand. Detta sker med samma grund som för en initial ansökan, där syftet är att bedöma förhållandena innan åtgärden genomfördes.

4. Vad finns det för Risker med att Åsidosätta Strandskyddet?

Att nonchalera strandskyddet och genomföra otillåtna åtgärder utan dispens kan leda till stora juridiska och ekonomiska följder, bland annat att bli åtalad för miljöbrott. Därför är det av yttersta vikt att försöka legalisera åtgärden, om man vet med sig att åtgärden saknas dispens. 

5. Juridisk Rådgivning om strandskyddsdispens i efterhand

Strandskydd spelar en avgörande roll för vår miljö, och att söka dispens bör göras med eftertanke och juridisk guidning. Om du inser att du behöver ansöka om strandskyddsdispens i efterhand, är det viktigt att anlita en erfaren jurist eller advokat, som kan vägleda dig vidare.

För vidare assistans och expertis inom strandskyddsdispens, tveka inte att kontakta oss på Strandskyddsjurist.se. Vi har den erfarenhet som krävs för att säkerställa bästa möjliga utfall för din ansökan.