Strandskyddsdispens för Ersättningsbrygga

Behöver du strandskyddsdispens för att ersätta din gamla brygga?

Strandskyddet är en grundläggande skyddsåtgärd för att bevara våra unika stränder och vattenmiljöer. Det sträcker sig upp till 300 meter från strandlinjen och omfattar både land- och vattenområden. Syftet är att säkerställa allmänhetens tillgång till stränderna och skydda det känsliga djur- och växtlivet.

Vad innebär strandskyddet för din brygga?

Inom strandskyddat område är det generellt förbjudet att bygga nya bryggor eller göra omfattande ändringar på befintliga. Även om din brygga är gammal och behöver bytas ut, krävs det oftast strandskyddsdispens för att få bygga en ersättningsbrygga.


Bygglov för brygga och vattenverksamhet

Utöver strandskyddsdispens kan det behövas andra tillstånd innan du sätter igång med din brygga. Om bryggan är stor eller har en betydande omgivningspåverkan kan det behövas bygglov. I regel behövs anmälan om vattenverksamhet göras hos länsstyrelsen. I vissa fall räcker det inte med en anmälan, utan du behöver söka om miljötillstånd hos en mark- och miljödomstol. Därutöver ska du ha rådighet i vattnet. Det kan lösas antingen genom äganderätt, servitut, arrende eller nyttjanderätt. Att vidta åtgärder i vattnet utan nödvändiga tillstånd kan leda till en åtalsanmälan hos en allmän åklagare för en vidare utredning om brott mot områdesskydd. Utöver det kan det leda till skadestånd vid civilrättsligt intrång i annans mark  utan erforderlig rådighet.

Dispens för ersättningsbrygga – när är det möjligt?

Det finns vissa undantag och möjligheter att få dispens för att ersätta en befintlig brygga. Miljöbalken anger specifika skäl som måste uppfyllas för att dispens ska medges. I praxis har det bl.a. prövats situationer då den gamla bryggan varit i så dåligt skick att den utgjort en säkerhetsrisk och om den nya bryggan haft en mindre miljöpåverkan än den gamla.

Ersättningsbrygga och strandskydd: En utmaning men inte omöjligt

Strandskyddsdispens för att ersätta din gamla brygga är möjligt, men det är en restriktiv process. Även om din brygga är i dåligt skick och behöver bytas ut, måste myndigheterna noggrant väga behovet av en ny brygga mot dess potentiella påverkan på den marina miljön och allmänhetens tillgång till stranden. För att få din ansökan godkänd krävs det starka argument och en väl underbyggd motivering till varför en ersättningsbrygga är nödvändig och hur den kan utformas för att minimera sin miljöpåverkan.

Vi hjälper dig att navigera i strandskyddsreglerna

Att ansöka om strandskyddsdispens kan vara en komplex process, och det är viktigt att ha rätt kunskap och argument för att få din ansökan godkänd. Vi på Strandskyddsjurist är specialiserade på strandskyddsfrågor och har lång erfarenhet av att hjälpa fastighetsägare att få dispens för att ersätta sina bryggor.

Vi erbjuder:

  • Expertrådgivning: Vi hjälper dig att förstå vilka regler som gäller för just din situation och ger dig råd om hur du bäst går tillväga för att få din dispens beviljad.
  • Ansökningshjälp: Vi hjälper dig att utforma en komplett och övertygande ansökan som tar hänsyn till alla relevanta faktorer och ökar dina chanser att få ett positivt beslut.
  • Överklagande: Om du har fått avslag på din ansökan hjälper vi dig att överklaga beslutet och företräder dig genom hela processen.

Drömmer du om en ny brygga?

Är du redo att ersätta din gamla brygga? Vi på www.strandskyddsjurist.se är experter på strandskyddsdispens och hjälper dig att navigera i det komplexa regelverket.

Låt oss diskutera ditt projekt och hur vi kan hjälpa dig att få din strandskyddsdispens för brygga beviljad. Vi har gedigen erfarenhet av strandskyddsärenden i Göteborg & Stockholm och längs västkusten respektive östkusten och vet vad som krävs för att lyckas.

Jurist - jur. kand. Giedre Jirvell
Jurist - jur. kand. Giedre Jirvell

Vi är verksamma i hela Sverige

Vi är verksamma över hela Sverige, från kust till kust och inlandet. Oavsett om din brygga ligger vid Västkustens salta hav, Östkustens skärgårdar eller vid en insjö i hjärtat av Sverige, står vi redo att hjälpa dig.

Några av de områden där vi har särskilt stor erfarenhet inkluderar:

  • Västkusten: Göteborg med omnejd, Bohusläns skärgård och kusten upp till Strömstad.
  • Östkusten: Stockholms skärgård med omnejd, kusten ner till Skåne och Öland/Gotland.
  • Inlandet: Stora sjöar som Vänern och Vättern, samt Mälaren.

Kontakta oss idag för en inledande konsultation

Låt oss hjälpa dig att förverkliga din dröm om en ny brygga, utan att kompromissa med strandskyddets viktiga syfte. Tillsammans kan vi hitta den bästa lösningen för din situation.

Behöver du juridisk hjälp?